Welzin Ouderenopvang

Op de prachtige locatie Eemlandhoeve worden dagactiviteiten aangeboden door Welzin voor zelfstandig wonende ouderen met geheugenstoornissen, licht psychische problemen, somatische problemen of eenzaamheid. Voor deze doelgroep is het vaak lastiger om sociale contacten te onderhouden en/of activiteiten te ondernemen. Meedoen in de samenleving via zinvolle dagbesteding waar u anderen kunt ontmoeten is dan belangrijk. Het zorgt ervoor dat men langer actief blijft en mantelzorgers ontlast worden de ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

De dagactiviteiten voor ouderen op de Eemlandhoeve vinden plaats in het Zorghuys dat op het erf van de Eemlandhoeve staat. Er is een gezellige huiskamer beschikbaar en er kan gebruik gemaakt worden van de hele buitenruimte. De activiteiten staan in het teken van elkaar ontmoeten en zinvol bezig zijn, zowel binnen als buiten.
De deelnemers zijn allemaal met verschillende activiteiten bezig, onder begeleiding van een activiteitencoach en betrokken vrijwilligers. De ene persoon is creatief en knutselt graag, de ander leest liever rustig een krantje of maakt een wandeling op het erf en een praatje met de mensen op de boerderij. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen zoals sjoelen, een geheugenspel of andere spelen.
Ontmoeting blijft de belangrijkste doelstelling. Het samen koffie drinken en lunchen en het praatje en de gezelligheid die daarbij horen, worden door iedereen erg gewaardeerd.

De groep is niet te groot, zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Voor ieder wordt gekeken waar de behoefte ligt, uitgaande van persoonlijke wensen en mogelijkheden. Natuurlijk hoort het buitenleven daarbij, we zijn niet voor niets op de boerderij. We genieten van het wisselen van de seizoenen, de natuur en activiteiten op het erf.

Powered by Eemlandhoeve