Eemlandhoeve zet zich in voor een duurzaam voedselsysteem in de regio met het project ‘Integrale Regionale Voedselstrategie’

In antwoord op de belangrijke uitdagingen rond biodiversiteit, stikstof, klimaat, water en gezondheid in relatie tot voeding, heeft Eemlandhoeve een project gelanceerd dat de landbouw helpt te transformeren naar een maatschappelijk gezond voedselsysteem.

Het huidige dominante landbouwmodel staat centraal in het vergroten van productievolume en kostprijsverlaging, waardoor duurzaamheidsdoelen en een goed verdienvermogen voor boeren lastig te combineren zijn. In reactie hierop start Eemlandhoeve met samenwerkingspartners Squarewise en LTO nu een innovatief project in de Eemvallei en Achterhoek, gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Bouwstenen voor een gezond voedselsysteem

Het project focust zich op de creatie van regionale voedselnetwerken die duurzaamheid, voedzaamheid en biodiversiteit bevorderen. In samenwerking met boeren, burgers, bestuurders andere stakeholders in de voedselketen worden bouwstenen gelegd voor een gezond voedselsysteem. De zichtbaarheid van de boer en het herstel van verbindingen tussen alle betrokkenen staan hierbij centraal.

Nieuw verdienmodel

Het nieuwe verdienmodel is gebaseerd op een omgevingsgerichte aanpak, waarin een regionaal voedsellandschap wordt ontworpen, ecologische doelen worden gesteld en boeren via praktisch toepasbare ontwikkelplannen op bedrijfsniveau kunnen aantonen hoe zij bijdragen aan deze doelen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan beloningssystemen voor boeren, met een hogere prijs voor producten op de lokale markt, sociaal kapitaal door donaties en financiële participatie, en beloningen vanuit de overheid en andere belanghebbenden voor natuurherstel en -beheer.

Resultaten

Met tien boeren in zowel de Eemvallei als de Achterhoek start Eemlandhoeve als mede-pionier om aan te tonen dat dit nieuwe verdienmodel niet alleen levensvatbaar is, maar ook kan worden uitgebreid naar andere regio’s om de landbouwtransitie te bevorderen.

Meer informatie

Voor gedetailleerde informatie over dit innovatieve project en de voortgang ervan, vind je op onsvoedsellandschap.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Europees landbouwfonds Plattelandsontwikkeling. (ELFPO) “Europa investeert in zijn platteland.”

Share this post


Powered by Eemlandhoeve