Vrienden van de Eemlandhoeve

De Stichting Vrienden van de Eemlandhoeve is een manier om de burger-boer verbinding te versterken. Burgers participeren in hun voedselboerderij door te investeren, daarvoor krijgen ze rente in natura. In de afgelopen jaren heeft de Eemlandhoeve al bijna 100 vrienden gemaakt, die een betrokken relatie hebben met de Eemlandhoeve.

Door deze participaties konden belangrijke stappen gezet worden die de Eemlandhoeve maken tot wat het nu is: de ‘dorpsstraat’ is aangelegd met aanliggend een eethuis/restaurant.

De Stichting Vrienden belegt jaarlijks een vriendendag. Op deze dag worden vrienden én betrokken burgers geïnformeerd over de ontwikkeling op de Eemlandhoeve. Deze innovatieve broedplek zorgt elk jaar voor nieuwe verrassingen.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Eemlandhoeve bestaat uit:

  • Desiree Berendsen, voorzitter
  • Erik Smink, secretaris/penningsmeester
  • Willem Ruizendaal, coördinator

Heeft u interesse en wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u mailen naar vrienden@eemlandhoeve.nl. Een artikel over participeren en welke redenen er zijn om te participeren kunt u vinden in de Midden Delfland krant.

Powered by Eemlandhoeve