Zorg

Welzin

Welzin heeft als doel een goede plek te bieden aan ouderen met lichte problemen of eenzaamheid.

Eemlandhoeve
Boer Jan en boerin Maaike hebben een prachtig, brede boerderij. Belangrijk voor hen is de verbinding te leggen tussen stad en platteland. Mensen bewust maken waar hun eten vandaan komt en laten genieten van de prachtige natuur op het erf. Op de boerderij worden diverse groepen ontvangen voor de zakenverhuur, kinderklassen rondgeleid en waaien er verschillende bezoekers aan. Participatie vind hier op natuurlijke wijze plaats.

Vroeger liep Louw rond bij Jan’s vader op de boerderij. Louw zou nu een stempel hebben gekregen, maar toen was hij gewoon deel van het geheel en van waarde op en rondom de boerderij. Jan & Maaike ‘delen’ graag de Eemlandhoeve, zodat veel meer mensen zoals Louw, de kans krijgen van waarde te zijn op dit erf.

Powered by Eemlandhoeve