Inspiratiedag verantwoorde voeding

Een interactieve workshop op de boerderij

Wij zien de volgende urgente problemen rondom het voedselsysteem:

  • Veel boerenbedrijven opereren op de grenzen en veel burgers zijn verontrust.
  • Een grote groep consumenten zou wel duurzamer en gezonder willen kopen, maar zijn in verwarring door een pallet aan meningen en keurmerken.
  • De afstand tussen de boer en consument is groot, wat onbegrip en onwetendheid oplevert.

Veel bestuurders (regionaal e.a.) worden zich bewust van de omslagen die op het platteland zich afspelen en vele partners eromheen (steden, banken, kennis, ketens, maatschappelijke organisaties, instituties) zijn zich bewust van nieuwe stappen die gezet moeten worden. Er zijn hoopvolle initiatieven gaande om de voedselketen anders in te richten (o.a. BB4-food, Transitie Coalitie Voedsel).

Wij hebben de volgende doelstellingen met de inspiratiedag verantwoorde voeding:

  • de consument in contact brengen met de plek waar zijn voedsel wordt geproduceerd (zowel klassieke landbouw als biologische landbouw);
  • de consument na laten denken over zijn keuzes in de supermarkt en de gevolgen voor de wereld dichtbij en ver weg;
  • de consument inspireren om meer duurzamere en gezonde keuzes te maken.

 Voor wie?

De inspiratiedagen zijn bedoeld voor groepen consumenten (er is op 1 dag plek voor 15 tot 40 deelnemers). Wij denken aan:

  • scholieren (vmbo t/m universiteit);
  • verenigingen, buurthuizen en religieuze genootschappen;
  • werknemers van bedrijven in de agrosector;
  • werknemers van bedrijven in het algemeen.

 Door wie?

Jan Huijgen is boer op de innovatieve, biologische Eemlandhoeve. Daarnaast is hij filosoof en onder meer initiatiefnemer van het initiatief BB4-food (www.bb4food.nl). Alfred Slomp geeft regelmatig interactieve workshops, waarbij de consument nadenkt over zijn boodschappen in de supermarkt en de vraag of / hoe hij duurzamere producten kan / wil kiezen (www.godindesupermarkt.nl). Hij is deelnemer van de werkgroep consumenten van de Transitieve Voedselcoalitie en hij schrijft in samenwerking met Uitgeverij de Vuurbaak een boek over de vraag hoe je als consument meer duurzame keuzes in de supermarkt kan maken.

Jan Huijgen en Alfred Slomp hebben beiden als missie om de consument en de boer weer aan elkaar te verbinden. Jan vanuit de rol van boer en Alfredvanuit de rol als consument.

 Wat?

Middels een interactieve, praktijkgerichte inspiratiedag verkennen we met de consumenten de keuzes die zij in de supermarkt maken en we verbinden deze met een helder ethisch kader.

Waar?

Op de Eemlandhoeve (centraal in het land, vlakbij de A1) wordt vaak hard gewerkt: natuurlijk door boer Jan en boerin Maaike Huijgen, die (samen met heel veel andere mensen) zorg dragen voor de koeien, de vele hectares weiland en het erf van de boerderij. Maar daarnaast ook door de vele zakelijke bezoekers; mensen die de Eemlandhoeve telkens weer weten te vinden voor bijeenkomsten, vergaderingen, conferenties of trainingsdagen. En daaruit voortvloeiend het horecapersoneel. De Eemlandhoeve is een echt boerenbedrijf, waar men er niet vies van is de handen uit de mouwen te steken.

 

Programma

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee door de gastvrouw/gastheer van de Eemlandhoeve
09.30 uur Start interactieve workshop door Alfred Slomp, met de onderwerpen:·       Verkennen keuzes in de supermarkt (vanuit welke motieven / kloof
bespreken tussen ons als consument en burger: Behavior Gap)·       Wat zijn jouw kernwaarden vs. oneerlijke verdeling voedsel en schade aan milieu·       Intrinsieke waarde van voedsel (weggooien van voedsel)·       Eerlijk inkomen en goede arbeidsvoorwaarden·       Plantaardig vs. dierlijk voedsel en impact op milieu
12.00 uur Heerlijk verantwoorde lunch in het eigen restaurant
12.45 uur Deelnemers krijgen een rondleiding door Jan Huijgen over zijn eigen (brede, biologische) boerderij, maar ook over de boerderij van de buurman (grote klassieke boerderij)
13.45 uur Vervolg interactieve workshop, met de onderwerpen:·       Biologische vs. reguliere (klassieke) landbouw

·       Gezondheid

·       Dierenwelzijn

·       Eerlijke handel

16.00 uur Afronding van deze inspiratiedag

Aanmelden kan via jan.huijgen@eemlandhoeve.nl

Share this post


Powered by Eemlandhoeve