Brief aan Carola Schouten

Fragment van mijn brief aan Carola Schouten:

Er is een sterke onderstroom in de samenleving voor verandering in ons voedselsysteem. De urgentie daarvoor wordt breed gevoeld. Maar het vraagt politiek, bestuurlijk en beleidsmatig lef om het initiatief te nemen voor een nieuw agri-cultuurpact tussen burgers/boeren en dit robuust als een routekaart neer te zetten. Het is daarvoor nu wel hét moment. Mijn voorstel is een Taskforce Sociale Innovatie Voedsel&Landbouw&Gezondheid (VLG) hierin de lead te geven en deze routekaart vorm te geven, zodat niet elke regio opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Dat kan alleen op nationaal niveau, onder uw verantwoordelijkheid, slagen. Deze brief besluit daarom met het verzoek aan u om met een collectief aan partners vanuit sector, maatschappelijke organisaties en regio op uw Ministerie tot een gesprek te komen over deze VLG Route aanpak….

Getekend Jan Huijgen

Deze brief is overhandigd op zaterdag 15 september 2018.

Share this post


Powered by Eemlandhoeve