Geld voor het versneld bereiken van gezond en duurzaam voedselsysteem

Blij met deze toekenning– als Eemlandhoeve(/Mansholtcampus) vinden wij de transitie naar een duurzaam en circulair voedselsysteem, met een goed verdien model en een grotere waardering voor voedsel erg belangrijk! Door deze toekenning kunnen wij samen met de partners van verschillende universiteiten, hoge scholen en andere bedrijven de transitie verder vormgeven.

Het huidige voedselsysteem en manier van voedsel produceren en consumeren brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee – bekende voorbeelden zijn de stikstofcrisis en ongezonde voedingspatronen. Een duurzaam alternatief voor het voedselsysteem moet vorm gegeven worden, zodat deze maatschappelijke problemen opgelost kunnen worden. De Eemlandhoeve maakt zich hierin sterk voor het herstel van het Regionale Voedsel Systeem.

Share this post


Powered by Eemlandhoeve